Venice Beheer van Vaste Activa

De optie Beheer van vaste activa stelt u in staat om op een eenvoudige en efficiënte manier het boekhoudkundige aspect van uw vaste activa te beheren en integreert zich naadloos in Venice boekhouding.

Deze optie voorziet in periodieke afschrijvingsboekingen. Eenmaal u de fiches voor vaste activa heeft ingebracht, worden de afschrijvingsboekingen op een automatische manier voor u aangemaakt.

U kan alle boekingen aangaande investeringen opnemen in een werkblad. Op basis van die recuperatie, beslist u dan om nieuwe investeringsfiches aan te maken, bestaande te wijzigen of om realisaties (verkopen) te aanvaarden. Bij creditering komen eventuele noodzakelijke correctieboekingen automatisch tot stand.

De vast-actief-fiches bevatten informatie voor het opstellen van het boekingsvoorstel voor de uiteindelijke afschrijvingen. Ze bevatten onder andere:

 • Hiërarchisch opgebouwde fichecode van 30 posities met omschrijving
 • Uniek serienummer waarop kan gezocht worden
 • Aantal met 2 decimalen (meerdere identieke toestellen beheerd met één fiche)
 • Aard van de investering (onderzoek, energiebesparend, andere)
 • Aankoopgegevens
 • Methode (lineair, versneld, degressief, variabel)
 • Annuïteit (volledig of pro rata)
 • Eigenschappen van het vast actief (materieel, capaciteit, oppervlakte…)
 • Duur en boekingsfrequentie (1-, 2-, 3-, 4-, 6- of 12-maandelijks)
 • Te hanteren boekhoudkundige rekeningen
 • Historiek, restwaarde, min- en meerwaardes
 • Crediteringgegevens (aankoopcreditnota, creditbedrag, gecrediteerd aantal items…)
 • Realisatiegegevens (verkoopwaarde, klant, verkoopfactuur…)
 • Infoblok met 4 vrije numerieke en 4 vrije tekstvelden
 • Het standaard invullen van gegevens, vergemakkelijkt de ingave van de vast-actief-fiches. De kans op fouten door verkeerde ingave wordt daardoor tot een absoluut minimum herleid.
 • Historische gegevens kunnen manueel ingebracht worden. Dit is nuttig bij de creatie van fiches die al gedeeltelijk werden afgeschreven in vorige boekjaren.