Venice Jaarrekening

Het opstellen van de jaarrekening, verkort of volledig schema, is met deze optie in een handomdraai gebeurd.
Alle bladzijden zijn voorzien: de balans, de resultatenrekening, de toelichtingen en de sociale balans.

Door de naadloze integratie met uw boekhouding kunt u op om het even welk moment een tussentijdse jaarrekening aanmaken. De ingebouwde ratio’s zijn de perfecte aanzet voor een verregaande financiële analyse.

Features

  • import van saldo’s vanuit Venice boekhouding, XBRL- of tekstbestand
  • import sociale balans vanuit tekstbestand
  • hiërarchische voorstelling zorgt voor vlotte navigate
  • mogelijkheid tot toevoegen van commentaar
  • alle NBB controles (verplichte, bijkomende, sociale balans) worden uitgevoerd ter verificatie
  • ingebouwde module om ratios’s te berekenen
  • uitgebreide rapportering (saldolijst, foutenlijst, afdruk ratio’s, lijst van uitgevoerde controles)
  • aanmaak van XBRL-bestand voor indiening bij NBB