Venice Speciale Regelingen

Op een vlotte manier omgaan met enkele speciale regelingen voor btw, supplementen, accijnzen en leeggoed wordt kinderspel met de optie Speciale regelingen

Speciale btw-tarieven

Naast de toepassing van de normale btw-tarieven worden in bepaalde bedrijfstakken goederen of diensten slechts voor een gedeelte aan btw onderworpen. Met deze optie kunt u correcte facturen opmaken in deze sectoren.

Supplementen

Supplementen zijn extra aan te rekenen factuurelementen die berekend worden op basis van hoeveelheid of gewicht. U definieert zoveel supplementen als u wilt. Als u in de artikelfiche aangeeft welke supplementen worden toegepast gebeurt de verrekening automatisch. Standaard stelt Venice de supplementen voor BEBAT, Recupel en FOST+ ter beschikking met de overeenkomstige aangiftes.

Leeggoed

Deze mogelijkheid kunt u gebruiken voor de waarborg die u extra aanrekent voor verpakking bij verkoop van o.a. dranken. Deze waarborg betaalt u terug, wanneer de klant de verpakking inlevert. Per artikel houdt u gemakkelijk het leeggoedbedrag bij.

Accijnzen

Accijnzen zijn bijkomende belasting die de overheid heft op bepaalde goederen (brandstof, alcohol, tabak, e.d.). Met deze optie houdt u per artikel het accijnsbedrag bij.